2022/03/26
IDOLY PRIDE
LizNoir「Darkness Sympathizer」

コーラスを担当しました

▷公式サイト